March 24, 2008

Ghost Gang_come back!!


Ghost Gang come back!!
Project: Experimental Character Design
Concept: Pop ghost
Designer: N.U.A.T_Design
"เป็นการออกแบบเชิงทดลองกับตัวละครและบริบทของวัฒนธรรมและความเชื่อ
มี 3 องค์ประกอบมาเป็นส่วนผสมให้แนวคิดในงานออกแบบกลุ่มนี้ 
1. วัฒนธรรมป้อป(Pop culture) -manga / graphic design
2. ความเชื่อของผีและวิญญาณของสังคมไทย - กระสือ / เครื่องในเอาไว้นอก
3. ค่านิยมกับคำศัพท์สมัยใหม่ของสังคมไทย - แรด/ Amazing Thailand
นำมาเขย่ารวมกัน จนออกมาเป็นงานดีไซน์ในชุดนี้
*ในสิ่งที่คิดเพิ่มคือ การสร้างผีไทยในมุมที่น่ารักแบบ ญี่ปุ่นเช่นกระสือที่ดูนุ่มนิ่ม
หรือ ผีรถยนต์ที่ไม่มีผิวหนัง เห็นแต่เครื่องในรถ, ดอกไม้ที่แสดงถึงการไว้อาลัย เป็นต้น

1 comment:

arwin said...

ชื่นชมๆ ไว้จะแวะมาดูอีกนะ