March 15, 2008

+iNDi Exhibition@The Silom Gallaria+iNDi Exhibition@The Silom Gallaria
หรือ ชื่อเต็มคือ Plus/Individual/Exhibition
คืองานแสดงผลงานของนักออกแบบกราฟิคและภาพประกอบร่วมสมัย
โดยมี การรวบรวมผลงานทั้งใหม่และเก่าจากคนกราฟิครุ่นใหม่และหน้าเก๋า
โดยตัวงานปริ้นมาลงบน ผืนผ้าใบขนาดใหญ่ที่ใช้ทำงานเพ้นท์และจัดแสดงเหมือนงานศิลปะ 
ซึ่งงานนี้ มีงาน Mr.Digi Boi และ Chinese Slowdown ของ  N.U.A.T ซึ่งเป็นส่วนนึงใน
โปรเจค Graphic series ของ บ.เล่นอะไร มาจัดแสดงย้อนหลังอีกด้วย
นิทรรศการมีตั้งแต่ วันที่ 23 Feb -9 Mar ที่ผ่านมา ที่ชั้นล่างอาคาร Silom Gallaria
ทุกท่านสามารถเข้าไปดูภาพผลงานย้อนหลังได้ที่
www.plusindi.com

No comments: