December 27, 2007

Bonjour!_Je m'appelle NUATN.U.A.T_name card : 2 side / 4 colors printing.
หากนามบัตร คือเรื่องของการสื่อสาร มันไม่น่าจะซับซ้อนเกินกว่า
การเห็นและสัมผัส วิธีและวิถีของการสื่อสารเบื้องต้น ที่คนทั่วไปพึงจะมีให้กัน
เมื่อผู้ให้ส่งสาร ผู้รับรับสาร เกิดความสงสัย เข้าใจ และตั้งคำถาม เลือกที่จะคุยต่อ หรือเดินจากไป
สวัสดีครับ ยินดีที่ไม่ได้รู้จักกันครับ !!คงง่ายเกินไปกว่า หน้าที่ของ สิ่งพิมพ์ตัวนี้พึงจะกระทำ :}
หวังว่าคงไม่เป็นเช่นนั้นนะ !!!!!!

1 comment:

nungning said...

เรายังไม่ได้เลยอ่ะ นามบัตรอ่า