December 25, 2007

NUAT_STUDIO


Let see this is NUAT_Design Studio.

เนื่องจาก studio ยังมิได้จดทะเบียนเป็น บริษัท ที่ทำงานจึงยังอยู่ในที่พักของข้าพเจ้าเอง
อุปกรณ์ มีดังต่อไปนี้ PC อายุกว่า 5 ปี สแกนเน่อ / ปริ้นเต่อ A4 พร้อม โคมไฟ
และบรรดา character design ที่ข้าพเจ้า สะสมมาตั้งแต่สมัยเรียนจนปัจจุบัน
หลังๆเริ่มย้ายไปที่อื่นเพราะมันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆ . .. :}
workplace หรือพื่นที่ทำงานย่อมบอกนิสัยและบุคลิกภาพของเจ้าของพื้นที่ได้
อยากรู้ต้องลองจ้างครับ..อิอิ

1 comment:

MuMu said...

น่ารักทู๊กชิ้นเลยยย แต่ฝุ่นเยอะไปหน่อย คราวหน้าไปเช็ดให้เอาป่าวคะ คิ คิ