March 05, 2009

N.U.A.T_on 23 th Display Egazine

N.U.A.T_on 23 th Display Egazine
จากการเก็บข้อมูลและเดินทางไปชมงานที่ RCA เมื่อปลายปีที่แล้ว จึงเป็นจุดเริ่มให้เกิดการ ส่งมอบเรื่องราวและภาพถ่ายให้แก่ทีมงาน Display egazine ทั้งรูปภาพและข้อมูลรวมถึงบทบรรยายบางช่วงใน คอร์ลั่ม "Droppin exhibition " ใน Display egazine เล่มที่ 23 นี้ ที่เป็นเนื้อหาและภาพของ "RCA work in progress"รวมถึงภาพผลงานของผม(2010 believe it or not!!?) ซึ่งเป็นส่วนนึงในงานแสดงของเพื่อนๆชาว MACD ในนิทรรศการ "Twenty 10" เมื่อต้นปีที่ผ่านมาอีกด้วย 
ทั้งนี้ขอบคุณพิเศษสำหรับ คุณปู  บก.ใจดีของ Display egazine ที่เปิดพื้นที่ให้ ชาว MACD ได้แสดงงานให้ชาวไทยได้เห็น และ น้องมินสำหรับรูปถ่ายมากๆครับ 

ตามโหลดของดีและฟรีที่มีในโลก 

No comments: